Prædikener fra Aarhus Valgmenighed

Med Gud i Ånden

August 11, 2019

Johannesevangeliet, kapitel 4, 6-27
Prædiken v/ David Viftrup